Nội thất nhà hàng

Vật lệu Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc

- Nếu phòng dà và hẹp: Muốn có vẻ phòng rộng hcrn bạn nên quét sơn ha bức tường hẹp một màu nhạt hơn ha bức tưừng dà. Hai màu của mỗ cặp tường này có thề tương phẫn hay không tưcrng phản tùy theo việc hoạch định trang trí mà bạn muốn.
– Nếu phòng có chỗ thụt vào: Chỗ này có thề dùng đề tăng thêm vẻ khác bệt hoặc có thề chìm lẫn vào nền, phông của phòng Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc, Muốn gây sr chú ý ở chỗ này, bạt son một màu tnrng phản với các phần tưừng ka, hoặc dùng giấy, vả, bạn nên scrn chỗ thụt vào một màu thật hài hòa vứ màu sắc nồ bật của kều mẫu giấy, vả.
Bạn muốn chỗ thụt vào không gây sư chú ý, nên 8rn hoặc dán giấy, vâ như các phần tường khác.
– Cách quét vô (hoặc sơn):
Vật liệu: Vôi + ai dao + màu.
Chổi quét có cán hoặc ra-lô (quet sưn nước).
nước cho 23 nước vào sơn hòa lạ là quét được. Trung bình một ký vô quét được 2 mét vuông và có thề quét đrợc từ ha đến ba lượt. Vô màu phải đưcrc lọc kỹ lưỡng. Bột màu hòa với vô nên dùng loại Màu tốit pha thêm ai dao (keo da trâu) đã đưọrc nấu loãng với nước đề vô gíữ được độ bám dính.
Cách thực hành:
+ Quét nước lót: Không cần pha ai dao, chỉ quét vô nguyên không pha màu, nên quét thật mỏng và đều.
Quét mầu: Sau khi nước lót đã khô, bạn bắt đầu cho một màu vừa ý nhất vào vô hòa lạ, rồ pha thêm ai dao. Màu nên pha từ nhạt đếnkhivừa ý.
Màu vô quét lên tường được đền đặn, tươ đẹp là do ử đô bàn tay khéo léo của bạn và cách sử dụng chỗ quét. Quét thật mỏng và đều qua một lượt, ,không nên lặp đi lặp lạ nhiều lần ở một chỗ. Nếu quét vô quá dày, màu sẽ khống đều, dễ b rộp và bóc ra sứm Màu dùng quét ph-lê (flet) có thề không cần hòa chung với vô mà chỉ hòa trong trường hựp dùng màu đậm.