Nội thất nhà hàng

Thiết kế phòng ngủ đẹp theo phong thủy

Tương khắc là chê ngự khống chê lẫn nhau: Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thuỷ, Thuỷ khắc Hỏa, Hroả khắc Kim, Kim khắc Mộc.
Ta có thê hiếu một cách đơn giản về quy luật Ngũ I lành tương khắc như sau: Cây cỏ sông dựa vào đất, hút hêt màu mỡ và tinh tuý của đất đế phát triển phản ánh quy luật Mộc khắc Thổ. Đất dùng để ngăn đê, đắp đập
hòng lại nước. Như vậy là Thổ khắc Thuỷ. Nướcdùng le dập tắt lửa phản ánh quy luật Thuỷ khắc Hoả. Lửa nâu chảy kim loại nên Hoả khắc Kim. Kim loại lại chế ra dụng cụ chặt cây cối nên Kim khắc Mộc.
Trên đây chì là những mô tả rất đơn giản, thực tê Ntfũ Hành tượng trưng cho năm loại vật chất trong vũ I Ill, những quy luật tương sinh tương khắc phản ánh quá
r inh tương tác của thế giới vật chất. Mặc dù thế giới v;it chát vốn bao la, vô cùng vô tận nhưng người xưa lại co thể phân chia và phát hiện ra những quy luật chi phối, iIkỉu đó quả là kỳ diệu.
ù ỨNG DỤNG HỌC THUYẾT NGŨ HÀNH VÀO CUỘC SỐNG
Tương sinh, tương khắc có quan hệ không thể tách rời, lu hai mặt của một sự vật. Không có sinh thì sự vật không lổn tại và phát triển được. Không có tương khắc thì sự vật không duy trì sự cân bằng và điều hoà trong sự phát Ini‘11. Không có tương sinh thì không có tương khắc và n^ược lại. Môi quan hệ trong sinh có khắc và trong khắc Iũ sinh, tương phản tương thành dựa vào nhau để phát I I llll này đã luôn thúc đẩy sự vật tồn tại và phát triển, lihong ngừng biến hoá.
Trong Ngũ Hành không chĩ duy trì môì quan hệ sinh khắc mà còn xuât hiện sự sinh khắc ngược lại như Thuỷ khắc nếu Thuý suy mà Hoả vượng. Kim bị khắc nếu Kim suy yếu mà Mộc vượng. Mộc bị khắc nếu Mộc suy yếu mà Thổ vượng. Thố’ bị khắc nếu Thổ suy yếu mà Thuỷ vượng. Đó là môi quan hệ rất biện- chứng cùa Ngũ Hành được áp dụng trong thiết kế nội thất, thiết kế phòng ngủ đẹp hợp phong thủy.