Nội thất nhà hàng

Thiết kế phòng ngủ đẹp mang lại vận khí tốt cho gia chủ

- Thiết kế phòng ngủ đẹp: Giường ngủ hoặc bàn đọc sách gần cửa sổ:

Nếu giường ngủ hoặc bàn làm việc, bàn đọc sách gần

cửa sô thì khí bên ngoài sẽ xung thắng vào giường horid bàn, ảnh hương đến sức khoẻ và việc học hành và coitfl việc. Khí đên giường ngu cần yên tĩnh, kín đáo. Khí lrt bàn làm việc, bàn đọc sách tránh phân tán. Vì thế, Ị:IIli trường hợp trên nên treo rèm trước cứa sô hoặc đónJ lại không sứ dụng. Dùng thêm các vật khí lợi cho cônẫ danh thi cứ như quả cầu, cây tre, trúc, đỏi ông sát),..J

– Giường ngủ hoặc bếp gần nhà vệ sinh:

Trong bài trí Phong Thúy tôi kỵ nhà bêp hoặc giườnii ngủ sát ngay nhà vệ sinh, uế khí của nhà vệ sinh sẽ ỉinli hưởng đến sức khoé và nguồn tài lộc cùa gia đình. Grt trường hợp trên nhất thiết phải di chuyến giường và bóp, hoặc phá nhà vệ sinh đi không dùng nữa. Để khắc phụ») phái sử dụng các vật khí hỗ trợ sức khoẻ như hồ lô, khánli rồng,…

– Bàn thờ ở trên hoặc dưới nhà vệ sinh:

Hiện nay, ở các đô thị có rất nhiều nhà cao tầng VII gian thờ thường đặt trên tầng thượng. Cần chú ý khóIIK đê bàn thò mà ớ tầng dưới có nhà vệ sinh, uế khí Clin nó ảnh hướng nghiêm trọng đến việc thờ cúng gia tión, gây nên nhiều điều xấu cho gia chu. Gặp trường hợp trôn cần di chuyên bàn thờ ra vị trí khác hoặc đóng nhà VI sinh lại không sử dụng nữa.