Nội thất nhà hàng

Thiết kế nội thất phòng ngủ theo phong thủy

Gương trong phòng ngủ:

Gương trong Phong Thuỷ khi thiết kế nội thất phòng ngủ có tác dụng phản xạ lại các luồng hung khí chiếu đến. Việc sử dụng gương phải hết sức rán thận không được đặt bừa bãi. Trong phòng ngủ, khi nằm không nên nhìn thấy mình trong gương. Nẽu nhìn thấy thì khí bị xung sát dễ gây nên mộng mị, ảnh hưởng sức khoẻ.

Xà nhà chắn ngang giường ngủ hoác bàn thờ, bếp:

Tại các vị trí đặt xà, khí của nó tương đôi mạnh và thường là sát khí. Nếu giường ngủ đặt ngay dưới xà nhà hoặc dưới chân cầu thang thì vô cùng bat lợi. cần khắc phục bang cach ke giường chô khác hoặc dùng một trần gô hoặc giây căng ngang phủ lấy xà nhà. Như vậy sẽ giám bơt tac đọng xau cua xà. Điêu này cũng áp dụng tương tự với bếp và bàn thờ.

Trước nhà có căn nhà đổ núị.

Nếu đối diện nhà có căn nhà hoang tàn đổ nát thì hung khí của nó sẽ tác động ngay đến nhà mình và gây ra nhiều tác động xấu. Cần treo gương Bát Quái hoặc một chuông gió ờ trước cứa để hoá giái hung khí do nhà đối diện mang lại. Có thể dùng tượng Quan Âm, Quan Công hoặc tượng Tam Đa để hoá giải hùng khí

Trước nhà có một cây to hoặc cây khô trước nhà:

Phong Thuy toi kỵ có cây khô trước nhà, hoặc trước nhà có một cây to, gọi là độc mộc, chú bu5n khô’ cõ độc. Vì vậy cân chặt hết những cày khô tntóc nhà và không trông duy nhất một cày to. Nếu Có cây to và chua chặt đưạc thì dùng một đèn sáng trưác cứa hoặc tranh thuộc Hoả nhiều màu đỏ treo trước cừ^