Nội thất nhà hàng

Sản phẩm Trang trí nội thất nhà hàng

Chất dẻo rất dễ gia công thành các sản phẩm cđ hình dạng phong phú, thậm chí là rất phức tạp bằng các phương pháp rót, ép, đùn. Nhiều loại chất dẻo còn rất dễ hàn. Nhờ đđ người ta có thể sản xuất các loại đường ống phức tạp, các loại đổ I hứa. Hàn có thể thực hiện bằng những thiết bị đơn giản với m/ tham gia của khí nóng (thí dụ C02) ở nhiệt độ 150 – 250°c.
Một ưu điểm nữa của chất dẻo là nguồn nguyên liệu vô tận. Nhưng có thể nhận được từ nhiều chất hóa học, thí dụ : than đá, dầu mỏ, gỗ, vôi, khí, không khí, v.v…
Tuy vậy, chất dẻo cũng cđ nhiều nhược điểm. Đa số các
chẩt dẻo cổ tính bền nhiệt không cao (70° – 200°C), chỉ một số loại chất dẻo (silic hữu cơ, politêtraíloetylen) có thể làm việc nhiệt độ 250°c. Chất dẻo có độ cứng không lớn. Thí dụ chất drio polistirôn, chất dẻo acrilat có độ cứng (theo phương pháp Hrinen) khoảng 1500 kG/cm2, còn chất dẻo tectolit – 3500, chất llỏo xenlulô (êtrôl) – 400 – 500 (chỉ tiêu này ở thép là 45000). Chất dẻo có hệ số nở nhiệt lớn (25 – 120). 10-6, trong khi ở Ihóp là 10.1(T6. Chúng có tính từ biến lớn, trong đó với tải trung không đổi theo thời gian độ chảy dẻo phát triển lớn hơn rrtt nhiễu so với một số vật liệu khác (thép, bê tông). Theo thời gian một số chất dẻo bị hóa già, cường độ và độ cứng giảm, linh giòn xuất hiện, biến màu. Sự hóa già xảy ra dưới tác dụng
của ánh sáng, không khí và nhiệt độ. Khi đốt cháy nhiều chất dẻo tách ra các chất khí độc.
Vật liệu và sản phẩm chất dẻo
Vật liệu và sản phẩm chất dẻo trang trí nội thất nhà hàng được chia ra : vật liệu lát sàn, để hoàn thiện tường trong, trấn và đồ gỗ ; vật liệu dùng cho các kết cấu xây dựng, các sản phẩm dạng thanh mattít tổng hợp ; vật liệu cách nhiệt và vật liệu cách âm ; vật liệu lợp, ngăn nước và vật liệu gắn ; các thiết bị kĩ thuật V sinh, ổng dẫn ; vật liệu làm cốt, sơn tổng hợp.