Nội thất nhà hàng

Chọn rèm trang trí Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc

Là màn Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc dùng làm bằng các loại hàng tcr lụa mỏng, màu nhạt, tưứ sáng. Màng mỏng được treo sát khung cra sơ khến cho căn phòng kín đáo mà vẫn cổ ánh sáng. Đặc điểm của loại này là trong nhà nhìn ìa ngoài trcrng đố nhưng ngoài nhìn vào không rõ ràng.
– Màn mỏng có thề kết hợp chung vó- màn che hay mành sáo nếu phòng và khuôn cởa so rộng.
– Nếu trong phòng có nhiều cửa sồ có kích cỡ khác nhau, màn không nên gợ sư chú ý.
Cách buộc mần: Không nèn buộc màn tùy Tiệnlàm giảm đi nét thầm mỹ. Tùy thuộc theo cởa sồ, có thề buộc như sau:
– Trường hợp cửa sồ rộng: nên buộc cao và chùng. Cửa quá rộng nên ngắt ra nhiều cánh và có thề buộc thấp. Đừng nên buộc thấp và chặt cũng như đừng buộc cao và căng.
– Trường hợp cửa sồ hẹp : nền kéo màn che phủ sang ha bên tường cửa sồ và che chấm sàn nhà, Không nên buộc thấp, dùng dây buộc nên bằng vền tua rua.
– Màu sđc : nên dùng một màu thống nhất cho tất cả các loại cởa sồ có màn che. Màn trắng thrởng được ưa chuộng nhất nhưng nếu không hòa hợp với hệ thống màu sắc trong nhà, bạn có thề chọn các màu nhạt khác như màu ngọc bích, màu kem.
Màn mỏng làm tăng thêm nét đẹp .kín đáo cho căn nhà mà gữ được sư sáng sủa. Ngày trưó-c, ngrừ ta rất ra thích sử dụng loại màn này kết hợp với mành sáo. Nhất là trong các khuê phòng của các tều thư con nhà quyền quí hay gia đình lễ gáo phong kến.