Nội thất nhà hàng

Cách sơn tường hiệu quả trong thi công nội thất

Khi sơn tường, cần đo tường để vạch ra vài điểm, dùng bút hay dây thừng nốì thành đường thẳng, sau đó sơn một lượt men theo đưòng thẳng này rồi mới sơn thẳng từ trên xuống.
Nếu có hiện tượng bọt khí, có thể lấy dao cắt bỏ rồi bồi cho bằng, đợi khô thì lấy giấy ráp mịn đánh bóng, sau đó lại lấy sơn cùng màu quét.
Nếu có hiện tượng chảy sơn, đợi cho bề mặt sVn khô, dùng giấy ráp mịn đánh phang chỗ sơn chảy, sau đó lấy sơn và dung môi trộn cho hơi loãng rồi lại quét lên 1 lượt là được.
Tính lượng sơn quét tường: Lượng sơn quét tường có
thể tính theo công thức sau: Lượng sơn cần dùng (kg) = diện tích phòng (m2) chia 4 + độ cao cần quét trong phòng (m) chia 0,4.
Ví dụ: Diện tích phòng là 16m2, độ cao cần quét là 2m, vậy lượng sơn cần dùng =16:4 + 2:0,4 = 9 kg sơn (có thể quét phòng 2 lượt).
Một số dòng sơn chất lượng được sử dụng phổ biến hiện nay: sơn sàn Epoxy, sơn KCC